Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   IT   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   ES   HR   BG   FI   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   CS   PT   HR   RO   |   more ...

Německo-český slovník

BETA Online-Wörterbuch Deutsch-Tschechisch: Begriff hier eingeben!
 ÁáČč...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Übersetzungsforum Tschechisch-DeutschSeite 13 von 20   <<  >>
Types of entries to display:     Linguistic Help Needed   Chat and Other Topics   Dictionary and Contribute!  

German-Czech Translation Forum

Hier kannst du Fragen zu Übersetzungen stellen (auf Tschechisch oder Deutsch) und anderen Benutzern weiterhelfen. Wichtig: Bitte gib den Kontext deiner Frage an!
Seite
|
#
| Suche | Richtlinien | Neue Frage stellen
Frage:
zkazit se / verderben » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-17, 19:50  Spam?  
Poprosím o prověření českého textu:

potraviny se zkazí - Lebensmittel verderben [intransitiv] (potraviny budou špatně)

zkazit se žívot - jmd. verdirbt sich das Leben [reflexiv] (dělát z vlastního žívotu katastrofa)
zkazit se žívot - jmd. geht zugrunde [intransitiv] (někdo zpustne)
zkazit se žívot - umkommen [Menschen, Tiere] (přijít o život tragicky)
zkazit se žívot - umkommen [Menschen, Tiere] (zemřít tragicky)

ve válce živočichové se zkazí o životě - im Krieg kommen Lebewesen ums Leben [intransitiv]

zkazit k-u co - jdm. etw. verderben [transitiv]
zkazit k-u náladu - jdm. die Laune verderben [transitiv]
fermentace zkazila kvalitu - Fermentation verdarb die Qualität [transitiv]
Lionel ho mohl zkazit a ovládat - Lionel konnte ihn zugrunde richten und beherrschen [transitiv]
Antwort: 
von Devinate (CZ), 2014-01-18, 04:49  Spam?  
 #741786
(potraviny) se zkazí - ok (místo potraviny je možné dosadit jakékoliv jídlo, cokoliv, co zplesniví apod.) - intr.

zkazit se život = život se zkazí (dle správného slovosledu) -> dle neměckého překladu je správně: "zkazit si život" - trans.

zugrunde gehen -> zničit se, zruinovat se (zpustne má jiný význam - sittlich verwahrlosen - intr.

umkommen -> zkazit se (potraviny apod.); zahynout (člověk); přijít o život (člověk) - intr.
 dle slovníku "umkommen" v sobě význam "tragicky" nemá, je to špatně?

ums Leben kommen - přijít o život (doslova) intr.

jdm. etw./die Laune verderben - korrekt trans.

Fermentation.... - korrekt - trans.

Lionel - zkazit -> zničit, zruinovat, sonst korrekt - trans.

Im Tschechisch unterschiedet man nicht zwischen transitiv/intransitiv, eher zwischen perfekt (dokonavý vid) / imperfekt (nedokonavý vid).
Frage:
problem to contribute inflection of irregular czech verbs (written de and cs) » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-17, 14:19  Spam?  
dt - Ich bitte um Hilfe beim Einfügen der Beugungen unregelmäßiger
tschechischer Verben (zB "drápat") für Deutsch-Sprechende
ins System auf dict.cc

Deutsch-Sprechende würden im System mehr Formen benötigen
um ein verwendbares Wörterbuch zu haben.

Falls jemand eine Lösung ("irr." hinzufügen) oder Interesse am Problem hat -
danke im Voraus!

cs - Poprosím o pomoci u vložení ohýbáních neregulárních českých
sloves (např "drápat") pro německy mluvící do systému na dict.cc

Německy mluvící potřebovali by vice tvaru v systému aby
mají použitelný slovnik.

Kdyby někdo zná řešení (dodat "irr.") nebo zájem o problému - děkuji předem!
Antwort: 
von Devinate (CZ), 2014-01-18, 04:59  Spam?  
 #741787
Ist es ein Problem mit Inflektionen? Sind sie wenig (nicht geschafft) oder die schon geschafft haben nicht genug Formen?
Antwort: 
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-19, 21:28  Spam?  
 #741997
Es betrifft alle unregelmäßigen tschechischen Verben:
(týká se všech neregulárních českých sloves):

regelmäßiges Verb: "dělat | dělám | dělal" - diese Information reicht für Deutsch Sprechende
(regulární česke sloveso: "dělat | dělám | dělal" - ta informace je dostatečná pro německy mluvící)

Wir bräuchten mehr Information bei den irregulären tschechischen Verben -
in deutschen Wörterbüchern stehen diese Informationen dabei ...
(potřebovali bychom vice informace u neregulárních českých sloves -
v německých slovnících ty informace jsou uvedené ...)

vědět | vím | věděl ... !! 3.P.Pl. vědí
psát | píšu / píši | psal ...  !! 2.P píšeš, !! 3.P.Pl.: píšou / píší, !! Imperativ: piš!
...
Antwort: 
von Devinate (CZ), 2014-01-20, 09:35  Spam?  
 #742063
Anfangs möchte ich ein bischen korrigieren das Wort "regulární", dass im Tschechisch nicht benutzt ist. Anstatt dieses Wortes benutzt man "(ne)pravidelný".

Und jetzt direkt zum Sache. Es sieht als eine Systemangelegenheit, also wäre es besser Paul kontaktieren, korrekt?
Frage:
Genitiv » antworten
von TheoCejka, 2014-01-16, 16:39  Spam?  193.187.235...
Habe folg. Text gefunden:
Navrhují jit do zname hospody ´U Fleku´
(Ich schlage vor, ins bekannte Gasthaus ´U Fleku´ zu gehen)
nachdem ´do´ den Genitiv verlangt,  hätte ich angenommen es müsste heissen ´do znameho hospody´??
Antwort: 
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), Last modified: 2014-01-17, 12:14  Spam?  
 #741671
Nom. známá hospoda {f}
Gen. jít do známé hospody

Nom. známý hostinec {m}
Gen. jít do známého hostince

všecko jasně?
Antwort: 
Genitiv  #741679
von TheoCejka, 2014-01-17, 12:48  Spam?  193.187.235...
Ted´ rozumil jsem, dekuji za pomoc!
Frage:
slovo rvát » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-16, 15:48  Spam?  
"nepřátelé z něj začnou rvát malé kousky" (zool.)
=>
die Feinde beginnen aus ihm kleine Stücke herauszureißen

(im Internet nur widersprüchliches / v internetu jen rozpornosti)

Was ist denn hier zu verwenden? / co mám tady použivat?
"herausreißen" (=odtrhnout) ODER "herausbeißen" (=kousnout)

Bitte um Hilfestellung
Frage:
Deklination des Wortes / skloňování slova "děti" » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-15, 22:27  Spam?  
Deklination ist irregulär - bin mir nicht sicher:

dítě {n}  das Kind n

Sg

  dítě (wie štěně {n})
u dítěte
k dítěti
  dítě
  dítě !
o dítěti
s dítětem

Pl

  děti
u dětí (ab hier wie kost {f})
k dětem
  děti
  děti !
o dětech
s dětmi
Antwort: 
von bacek73 (CZ), 2014-01-16, 08:29  Spam?  
 #741433
Meiner Meinung nach ist deine Deklination OK.
Antwort: 
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-16, 11:20  Spam?  
 #741458
danke
Frage:
 ´radši´ oder ´raději´ ? » antworten
von TheoCejka, 2014-01-15, 15:55  Spam?  193.187.235...
Betrifft:  Steigerung von ´rad´ (mám rad - gerne haben)
wann verwendet man ´radši´ und wann ´raději´- bitte um Beispiele!
Danke!
Antwort: 
 ´radši´ oder ´raději´ ? / die Steigerung Adj bzw Adv  #741410
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-15, 23:07  Spam?  
stupňování přídavných jmen a příslovcí /

Steigerung von Eigenschaftswörtern (Adj) und Umstandswörtern (Adv)

-) Positiv

rád {m}, -a {f} Adv - gern  zB etwas gern tun

- Adj (Form exisitert nicht, alternativ zB:
      milý kolega - der liebe Kollege)

-) Komparativ

raději Adv - lieber  zB etwas lieber tun

radší Adj - lieber / zB der liebere Sport

-) Superlativ

nejraději Adv - am liebsten  zB etwas am liebsten tun

nejradší Adj - zB der liebste Sport
Frage:
Gebirgskamm » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-14, 15:20  Spam?  
Habe versucht dies au Wikipedia zu übersetzen:

Ein Gebirgskamm ist eine Reihe von Gipfeln eines Gebirges, die nur durch Scharten oder Gebirgssättel voneinander getrennt, über Gebirgsgrate miteinander verbunden sind.

Horský hřeben je řada vrcholů hor, jenom rozdělen štěrbinámi nebo sedly, a spojen s horskými výronky.
Antwort: 
ein Vorschlag  #741432
von bacek73 (CZ), 2014-01-16, 08:25  Spam?  
Horský hřeben je řada vrcholků hor, které jsou odděleny rýhami nebo sedly, přes horský hřbet spolu spojeny.
Antwort: 
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-16, 11:37  Spam?  
 #741461
Super, danke.
... , jenom ... scheint im cs nicht so verwendbar zu sein

horský hřbet ... quasi der Berggrat zwischen den Gipfeln - genau das hat gefehlt, danke.
Frage:
Rund um die Verharmlosung » antworten
von Erwin-von-Huber-Meier (AT/CZ), 2014-01-07, 16:28  Spam?  
Eventuell ist jemand so nett - ich bitte um Korrektur meiner Übersetzungsversuche: ...
Eventuálně někdo je tak hodný - poprosím o úpravu mých překladních pokusů:
 
die Verharmlosung von Gewalt ... (?) zneškodnutí násilí

 die Gewalt {f} ... násilí {n}
 die Verharmlosung {Subst, f} ... (?)
 verharmlosen {verb} ... (?)

Zur Begriffserklärung: In böser Absicht beschönigen,
damit etwas harmloser erscheint. ...
K vysvětlením pojmu: Krášlit se zlým úmyslem,
aby něco se ukáže neškodněji.

Das Wort "bagatellisieren" ist für diese Phrase hier viel
zu schwach und daher ungeeignet. ...
Slovo "bagatelizovat" je zde pro tuto frázi příliš
slabý a proto nevhodné.

Das tschechische Übersetzungswort beim Fragezeichen habe ich bloß amateurhaft geraten. ...
U české překladní slova u otazníku jsem prostě amatérské hádal.
Frage:
Bitte um Übersetzung » antworten
anonymous, 2014-01-07, 14:13  Spam?  87.180.214....
Hallo, kann mir bitte jemand diesen Satz ins Deutsche übersetzen? Dankeschön! LG

Storno poplatky jsou 50% z ceny apartmánu tzn. 48€, ale v rezervaci není žádná poznámka, že pokoj 2 pro 1 dospělého bude i s dítětem.
Antwort: 
Storno  #740161
von Tomyris (CH), 2014-01-07, 14:29  Spam?  
Die Stornierungskosten betragen 50% des Appartement-Preises, d.h. 48 Euro, aber in der Reservation findet sich kein Hinweis darauf, dass ein Zimmer 2 für 1 Erwachsenen auch mit einem Kind gilt.

(da ich den Zusammenhang nicht ganz kapiere, kann ich nicht garantieren)
Antwort: 
anonymous, 2014-01-07, 14:36  Spam?  87.180.214....
 #740162
Ganz lieben Dank für die blitzschnelle Antwort!
Frage:
Brauche Hilfe » antworten
von Miene, 2014-01-05, 12:01  Spam?  80.171.56....
Hallo zusammen,
ich brauche ganz dringend Eure Hilfe.
Ich war mit meinen Hund auf einer Ausstellung in Tchechien und habe nun den Wertungsbericht in einer Sprache die ich leider nicht verstehe :-(
Wer kann helfen?

Text:
mšěsíční pes jemñě.jśí konstítuce, kor gormát těla, správnéùhleni obou párů kon., elegatní v pohybu, potŕeboval by lěp ší pŕv předevedeni
Antwort: 
von Ipol (CZ/AT), Last modified: 2014-01-06, 18:58  Spam?  
 #740040
Der tschechische Text ist etwas verstümmelt - es scheint mir, dass jemand keine Schreibkorrekturen durchgeführt hat. Daher muss ich ein bisschen nachdenken, was das im original heißen hätte sollen. Ich korrigiere zuerst den tschechischen Text:
měsíční pes, jemnější konstituce, korektní (?) formát těla, správné úhlení obou párů končetin, potřeboval by lepší předvedení.
Übersetzung: einmonatiger Hund, feinerer Konstitution, richtige Körperform, richtige Winkel bei beiden Paaren von Gliedmaßen,  würde bessere Vorstellung benötigen.
Antwort: 
von Miene, 2014-01-06, 19:43  Spam?  80.171.134...
 #740053
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort ;-)
So verstehe ich schon worum es geht.
Danke ;-)
Antwort: 
von Ipol (CZ/AT), 2014-01-06, 19:46  Spam?  
 #740055
Bitte gerne
nach oben | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | Impressum
Dieses Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch (Německo-český slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung ausblenden